TÀI LIỆU Nhạc Lý Và Cách Chấm Hợp Âm ( ĐẶT HỢP ÂM CHO BÀI HÁT, BẢN NHẠC)

Tài liệu này do hvh (Dallas) biên soạn năm 2009 dùng bổ túc cho các khóa huấn luyện Ca Trưởng, gồm 69 trang và được chia thành 3 phần:

1. Nhạc lý căn bản rút ngắn
2. Kỹ thuật chuyển hợp âm (trình độ I): triads (hợp âm 3 nốt)
3. Kỹ thuật chuyển hợp âm (trình độ II): các hợp âm khác
 

nhac-ly-cham-hop-am.jpg