Sử dụng hợp âm Aug Sus .. hợp âm màu sắc

Tôi gọi hợp âm aug và hợp âm sus là hợp âm màu sắc.
1. Hợp âm aug (hợp âm tăng) gồm 3 nốt với nốt quãng 5 được tăng 1/2 cung. Chẳng hạn: Caug (còn được ký hiệu là C+) gồm 3 nốt, C E G#.
Quãng 5 tăng này nên được giải về nốt thuận cao hơn 1/2 cung. Thí dụ: trong bản nhạc cung C, hợp âm G+ gồm 3 nốt G B D#, thì nốt D# nên được giải về nốt E là nốt thuận trong hợp âm tiếp theo. Trong giai điệu cung C, nốt E được hòa âm bằng 3 hợp âm thuận, C, Em và Am. Vậy thì hợp âm G+ sẽ giải về hợp âm nào trong 3 hợp âm thuận này? Hãy tính sự di chuyển của 2 nốt còn lại của hợp âm G+ (G và 

 giải như thế nào về 2 nốt còn lại của hợp âm tiếp theo cho phù hợp với giai điệu.
2. Hợp âm sus :
- Hợp âm sus2 gồm quãng 5 đúng chồng lên quãng 2 trưởng. Chằng hạn: Csus2 gồm 3 nốt C D G. Nốt D là nốt treo.
- Hợp âm sus4 gồm quãng 5 đúng chồng lên quãng 4 đúng. Chẳng hạn: Csus4 gồm 3 nốt C F G. Nốt F là nốt treo.
2 loại hợp âm sus này nên được giải về hợp âm thuận cùng tên. Thí dụ: Csus2 -> C; C sus4 -> C; Asus2 -> A; Asus4 -> A.
Nguyên tắc sử dụng hợp âm aug và hợp âm sus: trong ô nhịp được hòa âm bằng các hợp âm này, phải có hoặc không có nốt nghịch trong các hợp âm đó.

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn