PIANO - ĐỆM HÁT THÁNH CA

- Khóa Học: 3 Tháng
- Thời Gian Học: 2 buổi/ Tuần, mỗi buổi 90 phút, hoặc 3 buổi/ tuần, mỗi buổi 60 phút.
- Đối Tượng: Đã có căn bản ít nhất 6 tháng.
- Thời gian học linh động: sáng - chiều - tối có nghĩa là học viên có thể tự sắp xếp lịch học của mình trong thời gian làm việc của trung tâm.
Nội Dung Khóa Học:
Nhạc lý tổng quát (cấu tạo, thành lập các hợp âm)
Thực hành các tác phẩm Thánh Ca.
Cách tạo intro - Giang tấu – Outro cho tác phẩm Thánh Ca.
Tự viết hợp âm cho tác phẩm Thánh Ca
Xác định tone - giọng tác phẩm Thánh Ca
Xác định điệu tác phẩm Thánh Ca
Kỹ thuật chạy ngón fill - chuyển câu - chuyển đoạn - kết bài.
Thực hành đệm với tác phẩm Thánh Ca.
​Quyền Lợi Học Viên:
Được bảo lưu thời gian học trong 6 tháng (nếu nghỉ 1 tháng trở lên)
Được học bù các buổi vắng.
Giáo trình luôn đổi mới giúp học viên tiếp thu tốt nhất.
Học viên được thu âm, quay video cho một  bài hát sau mỗi khóa học