PHẦN 1: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN
 Bài 1: Guitar đệm hát là gì? Làm quen với nhịp phách
 Bài 2: Làm thế nào để mua một cây Guitar tốt?
 Bài 3: Các phụ kiện đi kèm với Guitar. Nên chơi bằng móng hay bằng tay?
 Bài 4: Thay dây, lên dây và cách bảo quản
 Bài 5: Cách đọc tọa độ hợp âm và tiết tấu điệu, các từ ngữ chuyên môn trong guitar
 Bài 6: Làm thế nào để bấm hợp âm chuẩn
 Bài 7: 7 Hợp âm Trưởng cơ bản
 Bài 8: 7 Hợp âm thứ cơ bản
 Bài 9: 7 hợp âm 7 cơ bản
 Bài 10: Quạt sao cho chuẩn?
 Bài 11: Rải sao cho chuẩn và bài tập luyện
 Bài 12: Làm thế nào để vừa đàn vừa hát?
 Bài 13: Thế nào là đủ kiến thức cơ bản, thế nào gọi là bài dễ, bài trung bình, bài khó?
 PHẦN 1: CẤP ĐỘ 1: LÀM QUEN VỚI CÂY ĐÀN
 Bài 14: Giới thiệu phần 2
 Bài 15: Hooray Hooray với C và G, tập chuyển hai hợp âm cơ bản
 Bài 16: Happy Birthday và C G F, tập chuyển ba hợp âm cơ bản
 Bài 17: Chúc bé ngủ ngon và hợp âm Dm, tập chia đôi hợp âm và chuyển bốn hợp âm nhanh hơn
 Bài 18: Tuổi hồng thơ ngây với Am và G7, tập làm quen với rải dây
 Bài 19: Hallelujah với Em và hòa âm dài không cố định
 Bài 20: Tổng kết phần 2
 PHẦN 2: CẤP ĐỘ 2: ĐIỆU SURF NHANH VÀ CHẬM VÀ NHỮNG HỢP ÂM CHẶN ĐẦU TIÊN
 Bài 21: Giới thiệu phần 3
 Bài 22: Giới thiệu điệu Surf chậm
 Bài 23: Tập rải Surf chậm với vòng G cơ bản bằng bài Remember when
 Bài 24: Tập thêm với Bèo Dạt Mây Trôi
 Bài 25: Hợp âm chặn đầu tiên và làm thế nào để chơi chuẩn
 Bài 26: Tập thêm với bài Hòn đá cô đơn và làm quen với vòng thần thánh Canon C
 Bài 27: Làm quen với hợp âm chặn thứ nhất (F) và tập quạt chả với bài Forever
 Bài 28: Tập thêm với hòa âm dài không cố định và thay đổi cảm xúc nhạc với Cô bé mùa đông
 Bài 29: Giới thiệu điệu Surf nhanh và bài Forever alone
 Bài 30: Tập thêm với bài Và tôi cũng yêu em
 Bài 31: Làm quen với hợp âm chặn thứ hai (Bm) và tập chuyển vòng D với bài Demon
 Bài 32: Làm quen với hợp âm chặn thứ ba và bốn (Bb) (Gm) với Đêm nằm mơ phố
 Bài 33: Tổng kết phần 3

PHẦN 3: CẤP ĐỘ 3 – DISCO, BLUE VÀ BALLAD, HỢP ÂM THẾ TAY CAO, BÁO VÀ HOÀN THIỆN NHẠC TRẺ
 Bài 34: Giới thiệu phần 4
 Bài 35: Giới thiệu điệu Disco
 Bài 36: Làm quen với hợp âm màu ( Dm7 và G/B ) và tập chặt Disco với Anh không đòi quà
 Bài 37: Tập quạt và rải thêm với Just the way you are
 Bài 38: Tập đánh chuyển hợp âm cực nhanh với Grenade
 Bài 39: Giới thiệu điệu Blue
 Bài 40: Tập rải và quạt với bài Một nhà
 Bài 41: Tập thêm với bài Là con gái thật tuyệt
 Bài 42: Tập thêm với Gót hồng
 Bài 43: Làm thế nào để đánh các hợp âm thế cao ( Eb, Ab, C#..v..v.. ) và áp dụng vào bài Vợ Người Ta
 Bài 44: Giới thiệu điệu Ballad
 Bài 45: Tập kết hợp điệu Surf với ballad trong bài Tìm
 Bài 46: Tập chơi ballad và tìm hợp âm thế cao với Price Tag
 Bài 47: Báo là gì? Có tác dụng gì trong chơi đệm hát?
 Bài 48: Tập báo với bài Nồng nàn Hà Nội
 Bài 49: Tập chia đôi Ballad với Để em rời xa
 Bài 50: Tập cách kết hợp ba điệu vào một bài hát trong The day you went away
 Bài 51: Tổng kết phần 4
 PHẦN 4: CẤP ĐỘ 4 – HOÀN THIỆN CÁC ĐIỆU ÍT DÙNG VÀ HOÀN THIỆN NHỊP LẺ
 Bài 52: Giới thiệu phần 5
 Bài 53: Giới thiệu điệu Fox
 Bài 54: Tập chơi điệu Fox với bài I’m yours
 Bài 55: Tập thêm với bài Thằng tàu lai
 Bài 56: Giới thiệu điệu Bolero và bài phổ thông
 Bài 57: Giới thiệu điệu Valse
 Bài 58: Tập điệu Valse với bài Bụi Phấn
 Bài 59: Giới thiệu điệu Slow Rock
 Bài 60: Tập Slow rock với bài Chắc ai đó sẽ về
 Bài 61: Tập ghép điệu Slow rock với Valse, làm quen với hợp âm đảo bass với Không còn mùa thu
 Bài 62: Tổng kết phần 5
 PHẦN 5: CẤP ĐỘ 5 – LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẤT KÌ BÀI CƠ BẢN TRUNG BÌNH NÀO CŨNG CHƠI ĐƯỢC?
 Bài 63: Giới thiệu phần 6
 Bài 64: Làm thế nào để biết một bài hát là nhịp bao nhiêu và chơi điệu gì là hợp lý?
 Bài 65: Làm thế nào để bắt tông cho ca sỹ không bị lệch tông?
 Bài 66: Làm thế nào để đánh intro và outro?
 Bài 67: Các bài tốt nghiệp
 Bài 68: Làm thế nào để search được hợp âm chuẩn?
 Bài 69: Tổng kết phần 6