Phần 1: Những Điều Cơ Bản Về Đàn Organ
Phần 2: Học đệm bài Giã Từ
Phần 3: Học đệm bài - Về đâu mái tóc người thương
Phần 4: Học đệm bài - Mưa đêm tỉnh nhỏ
Phần 5: Học đệm hát bài Vó ngựa trên đồi cỏ non
Phần 6: Học đệm hát bài Hỏi vợ ngoại thành
Phần 7: Học đệm hát bài Áo mới cà mau
Phần 8: Học Đệm Điệu Slowrock LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
Phần 9: Học đệm bài Tình cha - Slowrock
Phần 10: Học đệm bài Nơi ấy con tìm về
Phần 11: Học đệm bài Chân tình
Phần 12: Học đệm bài Bạc trắng tình đời
Phần 13: Học đệm bài Nửa vầng trăng

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Bình Thạnh, Hóc Môn

Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Học đệm bài Sầu Tím Thiệp Hồng
Phần 3: Học đệm bài Duyên phận
Phần 4: Kinh nghiêm - Kỹ thuật - Lý thuyết đệm hát Organ
Phần 5: Chạy Gam Am-A
Phần 6: Học đệm bài Ngày Xuân Vui Cưới
Phần 7: Học đệm bài Hát về cây lúa hôm nay
Phần 8: Học đệm bài Hồ trên núi
Phần 9: Học đệm bài Hàn Mạc Tử
Phần 10: Học đệm 60 Năm Cuộc Đời - Đệm điệu TWIST
Phần 11: Học đệm Người Đến Từ Triều Châu
Phần 12: Học đệm Biển Tình

 
Phần 13: Học đệm Xuân Này Con Không Về - Đệm điệu Habanera
Phần 14: Học đệm Anh Ba Khía
Phần 15: Học đệm Hoa cài mái tóc
Phần 16: Học đệm chút kỉ niệm buồn
Phần 17: Kỹ Thuật Solo Guitar Lead và Vòng Hòa Âm DJ
Phần 18: Học bài Vọng kim lang