Hợp Âm 7 thứ 5 tăng và 7 thứ 5 giảm.

 Hợp âm 7 thứ 5 tăng:
 Vẫn là hợp âm bảy thứ nhưng nốt quãng 5 được tăng lên ½ cung

🌐 Cấu tạo: Quãng 3 trưởng + 3 trưởng + 3 giảm = 7 thứ

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn

🍎 Ví dụ: C7+5 = 3 trưởng ( đồ - mi) + 3 trưởng ( mi – sol#) + 3 giảm ( sol # - si giáng)

 Từ đó ta có thể thiết lập cấu tạo hợp âm 7 thứ 5 tăng khác như:
 G7+5 gồm g, b, d#, fa
 A7 +5 gồm nốt a, c#, e#, g......
 Cách sử dụng:
 Dùng đứng trước phách mạnh... đôi khi mình vẫn dùng nó thay hợp âm 7..
 Dùng chuyển âm thoáng qua ở phách nhẹ
 Sử dụng ở thế đảo ba âm nghe hấp dẫn hơn do đảo nốt quãng 7 cao nhất thành bè trầm...
 Ví dụ: Thế gốc C7+5 : C – E – G# - Bb

Đảo một: E – G# - Bb – C

 Đảo 2: G# - Bb – C – E
 Đảo 3: Bb – C – E – G#

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn