ĐỐI VỊ - ĐỐI ÂM LÀ GÌ?

bắt nguồn từ punctus contra punctum, có nghĩa là điểm đối điểm, hoặc nốt đối nốt, hoặc giai điệu đối giai điệu. Còn hiểu gần như đồng nghĩa với Phức điệu, một dạng cấu trúc âm nhạc chứa đựng đồng thời hai hay nhiều giai điệu.

Đối vị là kỹ thuật kết hợp đồng thời các giai điệu theo cấu trúc âm nhạc Phức điệu. Đối âm còn gọi là kỹ thuật chủ yếu để xây dựng các tác phẩm âm nhạc phức điệu.

 

amnhactrinhthuy.com

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn

0945211555