Dạy cho trẻ khuyết tật học hòa nhập PHẦN I

PHẦN MỞ ĐẦU

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn

  • Lí do chọn đề tài:

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nền giáo dục thế hệ trẻ cũng tiến bước theo sự phát triển của xã hội. Nhưng trong thực trạng hiện nay do tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, hoàn cảnh của nhiều học sinh còn khó khăn các em có những hiểu biết riêng biệt và khác nhau, nhiều phụ huynh học sinh chưa thật sự quan tâm đến con em mình, do đó tình hình chất lượng kiến thức một số em chưa đáp ứng với xu thế phát triển của thời đại. Vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy học cho trẻ chậm phát triển là việc làm thiết thực mà Đảng, nhà nước và ngành giáo dục luôn quan tâm.
Tuy nhiên để hiểu rõ vấn đề của việc sử dụng các phương pháp biện pháp, câu hỏi - bài tập cần phải xem xét ở trẻ sẽ nhận và tiếp thu được gì qua những bài học. Việc lồng ghép các nội dung chơi và học đan xen với nhau cũng là một phương tiện quan trọng giúp trẻ tiếp thu bài học tốt hơn, trẻ thoải mái tham gia hoạt động, kích thích sự sáng tạo, độc lập với từng cá nhân. Do đó việc sử dụng phương pháp, biện pháp, câu hỏi - bài tập giúp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ chậm phát triển trí tuệ thông qua chủ đề “Môi trường tự nhiên- Môi trường xã hội” là vấn đề mà tôi rất quan tâm. Để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ lĩnh hội kiến thức về môi trường tự nhiên –môi trường xã hội một cách có hiệu quả đòi hỏi người giáo viên ngoài những kiến thức đã có cần phải có lòng yêu nghề mến trẻ, tìm tòi những phương pháp phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao trong việc giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ có những vốn sống cần thiết cho cuộc sống sau này.
Là một giáo viên đứng lớp phải chịu trách nhiệm trước ngành giáo dục, trước nhân dân về việc nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, cho trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng, bản thân cũng đã cố gắng tìm tòi để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Từ những suy nghĩ đó, tôi đã chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học cho trẻ hòa nhập
nhằm tìm ra những nội dung phù hợp giúp cho trẻ hoà nhập có điều kiện tiếp thu ngày một tốt hơn.
Đối tượng.
Học sinh học hoà nhập khối 1 năm học 2018- 2019.
Mục đích đề tài:
Từng bước giúp học sinh hoà nhập tự tin hơn trong giao tiếp.
Tạo sự yên tâm cho cha mẹ học sinh, bởi lẽ đây là niềm động viên rất lớn cho các bậc làm cha, làm mẹ chẳng may có đứa con chưa được như ý.
Làm cho xã hội nói chung, đội ngũ làm công tác giáo dục nói riêng cần có sự quan tâm đúng mức trong công tác này.

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn