Cách chuyển hợp âm trong bài hát : Hướng dẫn cách đặt hợp âm cho bài hát
Công thức hợp âm piano lấy hợp âm tiêu biểu là Do
Gọi là dominant seventh chord khi thêm quãng 7 Thứ vào Hợp âm Trưởng
Sự mạnh yếu của các hợp âm

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn
Sự mạnh yếu của các hợp âm trong âm giai trưởng. Lấy Hợp âm Do tiêu biểu :
Hợp âm bậc I (C) quan trọng nhất vì có nốt chủ âm.
Hợp âm bậc V (G) quan trọng thứ nhì, vì có nốt nền là át âm. Hợp âm này giữ vai trò chủ chốt trong mấy giải kết, như Perfect cadence, Imperfect cadence, Haft cadence…
Hợp âm bậc IV (F) rất mạnh, hợp âm này được dùng trong giải kết giáo đường (Plagal cadence)
Hợp âm bậc vi (Am) nhẹ nhàng là hợp âm tương ứng của hợp âm Chủ âm Do
Hợp âm bậc ii có mức quan trọng gần như hợp âm bậc V nhưng nhẹ nhàng hơn.
Hợp âm bậc iii yếu nhất trong âm giai, thường đứng trước hợp âm bậc vi dưới hình thức III hoặc III7.
Cách chọn hợp âm cho một bản nhạc
Chọn hợp âm cho đúng và hay là một nghệ thuật đòi hỏi phải có kiến thức âm nhạc phong phú và giầu kinh nghiệm.
Dưới đây là mấy nguyên tắc căn bản:
Sử dụng 3 hợp âm chính cho một bài hát, đó là hợp âm I, IV và V. Ba hợp âm này nếu sử dụng đúng chỗ và hợp lý cũng đã tạm đủ và hay rồi.
Bên cạnh đó sử dụng thêm những hợp âm phụ để thay đổi mầu sắc và để diễn tả những cảm xúc vui buồn khác nhau
Ngoài ra còn được sử dụng những hợp âm tăng, hợp âm giảm.
Nên sử dụng hợp âm thuận ở những vị trí chính như đầu bài, đầu câu, cuối câu.
Hợp âm nghịch cũng được sử dụng để tạo cảm giác thúc đẩy, ước ao trước khi về hợp âm chính. Nhất là ở Giải kết, hợp âm V7 luôn đứng trước hợp âm chủ.
Ví dụ minh họa
C – Dm – G7 – C
C – Dm – Em – F – G7 – C
A – F#m – Bm – E7 – A
D – Bm – Em – A7 – D
Am –Dm – E7 – Am
Dm –Gm – A7 – Dm


Cách tiến hành, cách đặt hợp âm cho một bài hát bất kỳ
Cách đặt hợp âm cho một bài hát với giọng trưởng
Âm giai Trưởng
Chọn hợp âm Do làm tiêu chuẩn
I – ii – IV – I
C – Dm – F – C
I – ii – V – I
C – Dm – G – C
I-IV-V-I
C-F-G-C
I – vi – IV – I
C – Am – F – C
I – vi – ii – V – I
C – Am – Dm – G – C
I – vi – IV – I
C – Am – F – C
I – ii – IV – V – I
C – Dm – F – G – C
I – ii – iii – IV – V – I
C – Dm – Em – F – G – C
I – IV – iii – ii – V – I
C – F – Em – Dm – G – C
I – IV – iii – vi – ii – V – I
C – F – Em – Am – Dm – G – C
I – vi – IV – V – I
C – Am – F – G – C
Các hợp âm V, vi, ii và iii thường chuyển sang hợp âm 7
Cách đặt hợp âm cho 1 bài hát giọng thứ
Âm giai Thứ
Chọn hợp âm La Thứ làm tiêu chuẩn
i – iv – V – i
Am – Dm – E – Am
i – IV– VI – V – i
Am – Dm – F – E – Am
i – III – iv – i
Am – C – Dm – Am
i – III – V – i
Am – C – E – Am
i – III – VI – V – i
Am – C – F – E – Am
i – III – iv – VII – i
Am – C – Dm – G – Am
i – VI – V – i
Am – F – E – Am
i – III – V – i
Am – C – E – Am
i – VII – VI – V – i
Am – G – F – E – Am
i – III – VI – V – i
Am – C – F – E – Am
Hy vọng với chia sẻ Cách chuyển hợp âm trong bài hát : Hướng dẫn cách đặt hợp âm cho bài hát các bạn đã nắm thêm được kiến thức đặt hòa âm cho bản nhạc, bài hát rồi. Đừng quên chia sẻ bài viết này đến mọi người để cùng tham khảo, học tập để hoàn thiện bản thân tốt hơn và ứng dụng nó hiệu quả hơn trong việc đệm hát nhé!

 

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn