Các nốt nhạc cơ bản, 7 nốt nhạc cơ bản, 18 nốt nhạc trên cần đàn guitar

Nốt nhạc trên cần đàn guitar

Nốt nhạc trên cần đàn guitar
Trên đây là hình ảnh thể hiện vị trí 78 nốt nhạc trên cần đàn guitar.


Cột số 0 thể hiện nốt nhạc khi chơi dây buông.


Các cột được đánh số thứ tự từ 1 – 12 thể hiện vị trí bấm và nốt nhạc tương ứng trên cần đàn.


Thứ tự dây số 6 – dây 1 từ dưới đếm lên.


18 nốt nhạc trên cần đàn guitar

18 nốt nhạc trên cần đàn guitar
18 nốt nhạc trên cần đàn guitar được khoanh vòng để bạn tiện theo dõi.


Đây là vị trí các nốt cơ bản cho bài tập chạy ngón khởi động trước mỗi buổi học.


Thường xuyên thực hiện bài tập giúp tay bạn uyển chuyển hơn, bấm nhanh hơn và chính xác hơn.


Sau khi thuần thục bài tập chạy 18 nốt cơ bản bạn có thể tìm đến các bài tập khó hơn để phát triển kỹ năng.


Bài tập chạy ngón 18 nốt cơ bản thể hiện ở hình trên có thứ tự chơi từ cột số 0 sang 12, và từ dưới lên trên, bạn xem thêm video bên dưới sẽ dễ hình dung hơn.

 

Hướng đặt đàn tương ứng với ảnh