Các lớp học online ♥️:

- Nhạc lý cơ bản (3t-6t và 7t trở lên)

- Kí xướng âm

- Hoà âm

- Hình thức âm nhạc

- Piano (3t -6t và 7t trở lên)

- Organ

- Guitar

- Thanh nhạc