Bạn sẽ tiến xa tới mức không ngờ nếu như bắt đầu học piano từ bây giờ!

 

 

Tương lai được tạo nên từ những hành động của bạn ở hiện tại, một cách kiên trì và liên tục.

* Nếu bạn không bắt đầu làm những điều mình muốn, mình thích từ bây giờ, thì 4 năm sau nhìn lại, bạn vẫn là bạn, đang còn mải miết ao ước và nói câu “Giá như…” *