Bạn đã biết gì về hòa âm?. Hòa âm là sự kết hợp nhiều âm thanh

Hòa âm là sự kết hợp nhiều âm thanh. Như trong cuộc sống bạn không sống 1 mình mà phải kết hợp với nhiều người để cùng tồn tại! Và nếu cuộc sống có những giá trị đạo đức, văn hóa,... để thiếp lập và duy trì sự kết hợp này thì hòa âm cũng thế giữa các âm khi kết hợp!

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn


X Y Z nếu đặt nó là 3 hợp âm thì X là sự chuẫn bị, Z là sự giải quyết cho hợp âm Y.
Và giá trị của sự giải quyết thì cao hơn và quan trọng hơn giá trị của sự chuẩn bị! Giống như trong cuộc sống bạn làm một việc kì lạ khác thường nhưng mục đích cuối đem lại hiệu quả thì bạn thành công!
hoam.jpg
Trong hòa âm từ trước đến nay hay sử dụng, T S D, người ta gọi nó là hòa âm cổ điển.
Chúng ta có 7 hợp âm xây dựng từ 7 bậc chia làm 3 nhóm theo quy sự giống nhau về thành phần trong các hợp âm phụ (II,III,VI,VII) với 3 hợp âm chính
T: I
S: IV
D: V
Nhóm T: I
Nhóm S: IV - II - VI(cũng thuộc T, gọi là TS VI)
Nhóm D: V - VII - III( cũng thuộc T, gọi DT III)
Mối tương quang lớn nhất chính là Quảng 5 đúng! Các hợp âm có thể qua lại dễ dàng khi nằm trong mối tương quang này!
C - G
D - A
E - B
F - C
G - D
A - E
B - F
Điều này tạo ra nhiều hướng đi khác cho hòa âm.

 

amnhactrinhthuy.com

0945211555

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn